Ogniwa paliwowe - Materiały do Pobrania

Opracowania, analizy i raporty

European Hydrogen and Fuel Cell Projects
Energy Infrastructure 21 - Role of Hydrogen in Addressing the Challenges in the new Global Energy System
German Hydrogen and Fuel Cell Association (DWV), 31.03.2010

Artykuły, prace naukowe i książki

Fuel Cell Handbook (Seventh Edition)
An introduction to fuel cells and hydrogen technology
Brian Cook, Heliocentris, grudzień 2001
Fundamentalne znaczenie badań naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej
Prof. dr hab. inż. Janina Molenda (Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych, Akademia Górniczo-Hutnicza), POLITYKA ENERGETYCZNA, Tom 11, Zeszyt 2, 2008, PL ISSN 1429-6675
Szanse i bariery rozwoju energetyki wodorowej
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomczyk (Wydział Energetyki i Paliw AGH), POLITYKA ENERGETYCZNA, Tom 12, Zeszyt 2/2, 2009, PL ISSN 1429-6675
Czy ogniwa paliwowe staną się przyszłością elektroenergetyki ?
Prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski, mgr inż. Piotr Biczel, mgr inż. Bartłomiej Kras, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska
Ogniwo paliwowe jako źródło zasilania urządzeń komputerowych w rolnictwie
Marek Kuna-Broniowski (Akademia Rolnicza w Lublinie), Marek Adamiec (Politechnika Lubelska w Lublinie)
Ogniwo paliwowe w układach zasilania potrzeb własnych
Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska (Instytut Elektroenergetyki), Bartłomiej KRAS (APS Energia), VII Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”
Opracowanie Technologii Wytwarzania Stałotlenkowych Ogniw Paliwowych
Mgr inż. Mariusz Krauz, Praca doktorska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH
Polimerowe, superjonowe membrany dla ogniw paliwowych typu PEMFC
Mgr inż. Piotr Bujło, Praca doktorska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska
Budowa hybrydowej siłowni telekomunikacyjnej zintegrowanej na napięciu przemiennym 230V AC wykorzystującej ogniwa paliwowe zasilane wodorem oraz baterie sodowo-niklowe
Praca (nr 05300016) pod kierownictwem mgr inż. Roberta Samborskiego, Instytut Łączności, Warszawa 2006
Ogniwa Paliwowe w Układach Energetycznych Małej Mocy
Tadeusz J. Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska, Gliwice
Transformacja Europy z Ery Ognia do Ekonomii Wodoru. Przyszłość ogniw paliwowych spalających metanol. Czy Polska wykorzysta szansę?
Wiesław Ciechanowicz, Stefan Szczukowski. Miesięcznik "Energetyka", kwiecień 2009, Nr 04 (658), 253-260
Zastosowanie ceramicznych przewodników jonowych do budowy urządzeń elektrochemicznych
Adamowicz K., Nosek D., Dudek M., Raźniak A., Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, 2009
Ekopaliwa Ogniw Paliwowych (Ecofuels for Fuel Cells)
Dr hab. inż. prof. ndzw. Pwr Lech J. Sitnik, Politechnika Wrocławska, www.transferinnowacji.pl
Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe
Anna Sikora, Radosław Sikora, BIOTECHNOLOGIA - MONOGRAFIE 2 (2) 68-77 2005
Produkcja wodoru w procesach prowadzonych przez drobnoustroje
Anna Sikora, Postępy Mikrobiologii, 47, s. 477, 2008.
Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe przetwarzające ścieki organiczne bezpośrednio w elektryczność
Prof. dr hab. inż. Wiesław Ciechanowicz, Konsorcjum „Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi”, Energetyka, Numer 03 (645)/Rocznik 61, Marzec 2008
Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe: podstawy technologii, jej ograniczenia i potencjalne zastosowania
Markowska K., Grudniak A. M., Wolska K. I., Postępy Mikrobiologii, 2013, Tom 52, Numer 1, 29–40
Ogniwo paliwowe źródłem energii w gospodarstwie rolnym
Piechocki J., Neugebauer M., Sołowiej P., Inżynieria Rolnicza, Nr 3 (121), 165-170, 2010
Ogniwa paliwowe w elektrociepłowniach rolniczych
Butlewski K., Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(81), 109–125, 2013.

Zestawienia

Samochody osobowe z ogniwami paliwowymi
Zestawienie koncepcyjnych i prototypowych modeli samochodów osobowych, terenowych, minibusów, itp. zasilanych ogniwami paliwowymi wraz z przydatnymi informacjami takimi jak rozmiar i typ ogniw paliwowych, producent, zasięg, prędkość.
Autobusy zasilane ogniwami paliwowymi
Zestawienie koncepcyjnych i prototypowych modeli autobusów wyposażonych w ogniwa paliwowe wraz z przydatnymi informacjami takimi jak rozmiar i typ ogniw paliwowych, producent, zasięg, prędkość.
Pojazdy specjalne wyposażone w ogniwa paliwowe
Zestawienie koncepcyjnych i prototypowych modeli pojazdów specjalnych napędzanych ogniwami paliwowymi - motocykle, rowery, skutery, łodzie, samoloty, wózki widłowe, itp.
Stacje tankowania wodoru na świecie
Wykaz wszystkich aktywnych i planowanych stacji tankowania wodoru na świecie.
Stacje tankowania wodoru w USA
Wykaz wszystkich aktywnych i planowanych stacji tankowania wodoru w USA.
Światowe zestawienie instalacji ogniw paliwowych
Wykaz wszystkich instalacji ogniw paliwowych na całym świecie wraz z ogólnymi informacjami dla każdej instalacji do roku 2005.

Prezentacje

Wybrane właściwości tlenkowych elektrolitów ceramicznych na bazie roztworów stałych MO2 (M = Zr, Ce)
RAŹNIAK A., TOMCZYK P, DUDEK M, Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, 21 września 2007
Program badawczo-wdrożeniowy węglowe ogniwa paliwowe (Prezentacja)
Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIS, drinż. Rafał KOBYŁECKI, mgr inż. Andrzej KACPRZAK, mgr inż. Marcin KRATOFIL, Katedra Inżynierii Energii Pcz, 2010
Ogniwo paliwowe zasilane ciekłym metanolem - Direct Methanol Fuel Cell (Prezentacja)
Grzegorz Słowiński, Podsumowanie 7 miesięcznego pobytu na stypendium Marii Curie w Newcastle University w Anglii
„Wodór – paliwo przyszłości” VI Ogólnopolskie Seminarium Odnawialne Źródła Energii, Radom, 30 marca 2010 (prezentacja)
Katarzyna Sobótka, specjalista ds. energii odnawialnej, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o. o.