Ogniwa Paliwowe - Elektrody

Elektrody są wykonane z materiałów będących dobrymi przewodnikami elektryczności (przewodniki I rodzaju - elektronowe) i najczęściej są porowate, aby zwiększyć wielkość powierzchni aktywnej biorącej udział w reakcji elektrochemicznej, a także ułatwić transport gazów do elektrolitu. W przypadku ogniw nisko- i średniotemperaturowych w materiale elektrod umieszczone są odpowiednie katalizatory (np. platyna, pallad, nikiel) w celu przyspieszenia reakcji elektrodowych. Elektrody sterują jedynie procesami elektrochemicznymi, nie biorąc w nich bezpośredniego udziału.

Ważnymi charakterystykami elektrod są powierzchnia czynna mierzona w m2/g oraz przewodność podawana zazwyczaj w μA/cm2 lub mA/cm2.