Oszczędzanie Energii Elektrycznej

Od roku 2007 Ministerstwo Gospodarki prowadzi kampanię informacyjną na rzecz racjonalnego wykorzystania energii pod hasłem „Czas na oszczędzanie energii”. Celem kampanii jest prezentacja zagadnień związanych z zasadami i opłacalnością stosowania rozwiązań energooszczędnych oraz przybliżenie polskiemu społeczeństwu zagadnień, odzwierciedlonych w działaniach Ministra Gospodarki na rzecz zwiększania efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

W ramach kampanii zostały podjęte następujące działania:

Działania wydawnicze:

 1. Broszury informacyjne (tj. poradnik użytkownika oraz poradnik dla wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców urządzeń AGD i RTV),
 2. Okładka broszury informacyjnej - Poradnik użytkownika Okładka broszury informacyjnej - Poradnik wytwórcy
  Poradnik użytkownika Poradnik wytwórcy
 3. Działania prowadzące do oszczędzania energii:
  • Wyłącz komputer, telewizor i radio, a ładowarkę usuń z gniazdka, jeżeli tych urządzeń w tej chwili nie używasz.
  • Wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższych okresów bezczynności.
  • Nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania – świecąca dioda na urządzeniu wskazuje, że nadal zużywa ono energię.
  • Wymień żarówki na świetlówki energooszczędne i gaś niepotrzebne światło.
  • Nie pozostawiaj zbyt długo otwartego okna. Jeżeli jest Ci za gorąco – zmniejsz ogrzewanie.
  • Wychodzisz z domu – zmniejsz ogrzewanie.
  • Gotuj tylko tyle wody ile wykorzystasz.
  • Gotuj zawsze z pokrywką – będzie szybciej i taniej.
  • Korzystaj z prysznica zamiast kąpieli w wannie.
  • Nie trzymaj lodówki zbyt długo otwartej – będzie potrzebowała więcej energii, żeby znów obniżyć temperaturę.
 4. Plakat promujący racjonalne wykorzystanie energii.
 5. Materiały te mają służyć propagowaniu wiedzy na temat technologii energooszczędnych oraz kreowaniu postaw i zachowań społecznych zmierzających do racjonalnego i oszczędnego korzystania z energii w życiu codziennym.

  Plakat promujący oszczędzanie energii

 6. Broszura informacyjna skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców, promująca zagadnienia związane z racjonalnym użytkowaniem energii
 7. Okładka broszury informacyjnej dla dzieci

Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat potrzeby racjonalnego gospodarowania energią przyczyni się do zmiany zachowań konsumenckich na bardziej energooszczędne, a w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Działania promocyjne

Dodatkowo w ramach kampanii Ministerstwo Gospodarki zakupiło 54 500 sztuk energooszczędnych świetlówek, które wraz z plakatem z hasłem „Czas na oszczędzanie energii” przekazało wszystkim gminom w Polsce jako element wspomagający promowanie zachowań energooszczędnych

 1. W pierwszym etapie przesłano 36 744 sztuk świetlówek do szesnastu Urzędów Wojewódzkich w Polsce, które następnie przekazali przedstawicielom gmin po 12 świetlówek i plakacie.
 2. drugim etapie przekazano ogółem 15 588 sztuk świetlówek do 150 gmin, wybranych z pośród 221 gmin, które nadesłały informacje opisujące inicjatywy i działania na rzecz efektywności energetycznej podejmowane na swoim obszarze.

Pozostała ilość świetlówek zostanie rozdysponowana w roku 2010.

Działania multimedialne

Kolejnym ważnym elementem kampanii informacyjnej było stworzenie i opracowanie koncepcji kampanii multimedialnej promującej zarządzanie popytem na energię skierowanej bezpośrednio do końcowych odbiorców energii. Efektem końcowym tego działania są spoty telewizyjne i radiowe, które mają wpłynąć na zmianę zachowań społecznych w zakresie oszczędności energii.

Spoty telewizyjne

Artykuły związane z oszczędzaniem energii

W każdym obiekcie możliwe jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ciepła czy wody, niezależnie od tego, czy są to biurowce, zakłady produkcyjne, czy galerie handlowe. W każdym z tych obiektów świeci się światło, jest centralny układ wentylacyjny, kotłownia lub węzeł cieplny. Każdy obiekt ma inne funkcje, ale podobne urządzenia zużywające energię - mówi Alexandre Farion, prezes zarządu Dalkia Energy & Technical Services.
Dalkia swoim klientom często gwarantuje osiągnięcie konkretnego poziomu oszczędności. Obecnie Dalkia ETS realizuje duży projekt w jednej z galerii handlowych. W podpisanej z Zarządcą obiektu tzw. umowie o wynik, Dalkia zagwarantowała osiągnięcie określonego poziomu oszczędności. W obiekcie przeprowadzono bezpłatny audyt energetyczny, w oparciu o który zaproponowano konkretne działania energooszczędne. Uzyskane oszczędności są dzielone na dwie części: jedna dla Właściciela galerii, a druga dla Dalkii, głównie na pokrycie kosztów wdrożenia projektu. Oszczędności to kilkaset tys. zł w ciągu roku.

Dzięki zastosowaniu dostępnych materiałów można bez problemu wybudować energooszczędny dom – choć jego budowa może być droższa niż domu tradycyjnego, to szybko się zwróci dzięki niższym kosztom eksploatacji.
Największym kosztem, jaki ponosimy w związku z użytkowaniem domu jest ogrzewanie. Obecnie pochłania ono 15,8 proc. budżetu zamożniejszych Polaków i ponad 23 proc. w przypadku grupy o najniższych dochodach - wynika z Raportu "Szóste Paliwo" przygotowanego na zlecenie firmy Rockwool Polska.
Budując efektywny energetycznie dom, należy starannie dobrać wszystkie jego elementy: stolarkę otworową, wentylację i sposób ogrzewania, jednakże kluczowym elementem jest izolacja. Nawet najlepszy system grzewczy nie spełni swojego zadania, jeśli nie zadbamy o odpowiednią izolację lub wstawimy złej jakości okna. Dlatego tak ważne jest podejście kompleksowe - mówi Piotr Pawlak, Energy Design Center Manager z Rockwool Polska.

Polska znacząco zwiększyła efektywność energetyczną. Rezerwy są jednak nadal spore. Czy gospodarowanie energią może się stać naszą narodową specjalnością?
Polska zawetowała projekt zwiększenia redukcji CO2 z poziomu 20 proc. do 25 proc. do roku 2020, co skrytykowali przedstawiciele kilku rządów, instytucji międzynarodowych i organizacji ekologicznych. Polska nie ma się czego wstydzić, w ostatnich latach znacząco zwiększyliśmy efektywność energetyczną. Dalszy jej wzrost raczej nie powinien doprowadzić do spadku emisji CO2. W ostatnich 20 latach w Polsce dokonał się, jak ocenia Główny Urząd Statystyczny, znaczący, jeden z największych w E uropie, postęp w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Największy udział miał w tym sektor przemysłu, gdzie poprawie uległy zarówno wskaźniki branżowe, jak również miały miejsce korzystne zmiany strukturalne.