Technologia Ogniw Paliwowych

Wystartowała III Letnia Szkoła Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych w AGH w Krakowie

2010-09-15 19:25:34 Andrzej Kacprzak

Ogniwo paliwowe - obrazek

Właśnie ruszyły (15.09.20100 warsztaty III Szkoły Letniej Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych w AGH w Krakowie. To unikalna szansa dla młodych pracowników nauki, a także pracowników przemysłu energetycznego na zapoznanie się z nowościami ze świata czystej energii.

Na warsztatach podejmowane będą, między innymi, tematy ogniw paliwowych. To już dostępne w ofercie komercyjnej urządzenia, które pozwalają na uzyskanie energii elektrycznej i ciepła bezpośrednio z zachodzącej w nich reakcji chemicznej (elektrokatalizy). Uczestnicy spotkań zapoznają się z termodynamicznymi podstawami ogniw paliwowych, zachodzącymi w nich procesach oraz z komercyjnymi zastosowaniami ogniw paliwowych (stosowanych np. do zasilania budynków mieszkalnych, szpitali, małych fabryk).

Jednym z wyzwań, przed którymi stoją dzisiaj praktycy i teoretycy energetyki wodorowej jest stworzenie materiałów do budowy ogniw, które przyczynią się do zwiększenia opłacalności i efektywności tej technologii. Podczas III Szkoły Letniej podejmowane będą próby odpowiedzi na pytanie m.in. o metody badań nad takimi materiałami, ich projektowaniem oraz procesem ich nisko- i wysokotemperaturowej produkcji. Na spotkaniach ponadto poruszona zostanie problematyka otrzymywania wodoru, energetyki jądrowej i zgazowania węgla.

?Uwzględniając, że żaden ośrodek akademicki w Polsce nie prowadzi kompleksowego kształcenia w kierunku energetyki wodorowej, udział w warsztatach dla wielu może być jedyną okazją do bliższego zapoznania się z tym tematem?, - mówi Prof. Dr hab. Janina Molenda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. ?Mamy nadzieję, że dzięki inicjatywom takim jak Szkoła zaszczepimy zainteresowanie i upowszechnimy wiedzę o czystych technologiach energetycznych wśród młodej kadry naukowej?.

Warsztaty odbędą się w dniach 15-17 września 2010r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. III Szkoła Letnia została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji dostępne jest na stornie: www.hydrogen.edu.pl.

Ilość odsłon: 1733
Ilość unikalnych odsłon: 938

Powrót na strone główną