Ogniwa paliwowe - Klasyfikacja

Istnieje wiele kryteriów podziału ogniw paliwowych. Podstawowy podział ogniw dotyczy sposobu wykorzystania doprowadzanego paliwa: bezpośredni lub pośreni. Typowym reprezentantem pierwszej grupy jest ogniwo zasilane wodorem i tlenem. Ogniwo, do którego doprowadzamy metan, gaz syntetyczny, lub biogaz oraz utleniacz będzie należeć do drugiego rodzaju ogniw.

Technologicznym kryterium podziału ogniw paliwowych jest rodzaj elektrolitu. Tego typu klasyfikacja jest najczęściej stosowana. Wyróżniamy tu:

Ważnym kryterium podziału jest również temperatura pracy ogniwa. Podział ogniw paliwowych ze względu na temperaturę:

  • Niskotemperaturowe (25-100 oC),
  • Średniotemperaturowe (100-500 oC),
  • Wysokotemperaturowe (500-1000 oC).

Klasyfikacja ogniw paliwowych ze względu na temperaturę pracy

Klasyfikacja ogniw paliwowych ze względu na temperaturę pracy

Podział ogniw paliwowych wg różnych kryteriów

Podział ogniw paliwowych wg różnych kryteriów

Sałaciński J. Miller A., Milewski J., Przegląd Energetyczny 4/2006