Ogniwa paliwowe - projekty badawcze

"Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych"

Zadanie badawcze jest finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych p.t.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

Zadanie 4 realizowane jest od 4 maja 2010 do 3 maja 2015 przez Konsorcjum, którego liderem jest Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.

W skład Konsorcjum wchodzą ponadto:

  • nstytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  • Instytut Energetyki
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Krakowska
  • Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem zadania badawczego jest:

  • Opracowanie i rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biomasy oraz odpadów przy wykorzystaniu metod zgazowania i pirolizy, konwersji biologicznej (w tym przy wykorzystaniu ogniw paliwowych).
  • Opracowanie efektywnych sposobów produkcji paliw płynnych z biomasy lub odpadów pochodzenia rolniczego (odpadów biomasowych).

Prace realizowane w zadaniu badawczym swą tematyką obejmują m.in.:

Opracowanie i badania układu hybrydowego z ogniwami paliwowymi do generacji energii elektrycznej i ciepła jako elementu rozproszonego systemu energetycznego, w tym:
- Opracowanie technologii skalowalnego modułu stosu ogniw paliwowych, umożliwiającego wykorzystanie możliwie szerokiego zakresu paliw oraz wzrost sprawności w trakcie łączenia modułów w jednostki o wyższej mocy,
- Opracowanie założeń konstrukcyjnych oraz demonstrację prototypu układu sprzężonej generacji energii elektrycznej i ciepła w oparciu o skalowalny moduł stosu ogniw paliwowych

Więcej informacji można znależć na stronie:
Zadanie Badawcze 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych