Ogniwa paliwowe - projekty badawcze

"Opracowanie baterii wysokotemperaturowych ogniw paliwowych PEM z wewnętrznym reformingiem alkoholi"

Termin realizacji: od 1.01.2010 do 31.12.2012

W skład Konsorcjum realizującego projekt wchodzą

  • DVENT Energy Technologies SA z Grecji – koordynacja Projektu,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii,
  • NedStack Fuel Cell Technology BV z Holandii,
  • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Strasbourg) z Francji,
  • Foundation for Research & Technology-Hellas, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (FORTH/ICE-HT) z Grecji,
  • Institut fuer Mikrotechnik Mainz GmBH z Niemiec.

Głównym celem projektu jest opracowanie wysoko-temperaturowego ogniwa paliwowego PEMFC zasilanego bezpośrednio alkoholem (metanolem lub etanolem), dzięki działalności prowadzonej w dwóch kierunkach:

  1. syntezy i opracowania nowoczesnych, wysoko-temperaturowych polimerowych membran elektrolitowych dla ogniw HT-PEMFC, funkcjonujących w zakresie temperatur 190-220 °C,
  2. zaprojektowania i zbadania nowoczesnych elektrod anody, opartych na katalizatorach reformingu alkoholu, charakteryzujących się wysoką efektywnością, zarówno pod względem katalitycznym jak i elektrokatalitycznym, w zakresie temperatur pracy ogniwa HT-PEMFC.

W reformingu alkoholu oczekuje się uzyskiwania wodoru wolnego od tlenku węgla. Dodatkowo, bezpośrednie usuwanie wodoru przez ogniwo paliwowe i efekt elektrochemiczny zwiększą szybkość reakcji reformingu alkoholu, ułatwiając efektywne działanie katalizatora reformingu w temperaturach nawet poniżej 220 °C. Nadmiarowe ciepło produkowane przez działające ogniwo paliwowe będzie in-situ wykorzystywane do umożliwienia przebiegu endotermicznej reakcji reformingu, bez konieczności stosowania dodatkowych wymienników ciepła. Dobór optymalnej lokalizacji katalizatora reformingu umożliwi zintegrowanie w jednym, kompaktowym, autotermicznym, zasilanym bezpośrednio alkoholem, urządzeniu, ogniw paliwowych typu PEM z wysoko-efektywnym wewnętrznym reformingiem katalitycznym. Zakładana, docelowa gęstość energetyczna systemu ogniwa wynosi 0,15 W/cm2 przy napięciu 0,7 V.

Więcej informacji można znależć na stronie: Wydzialu Chemii UMCS