Ogniwa paliwowe - projekty badawcze

"Rozwój systemu zasilania wyposażonego w stało-tlenkowe rurowe ogniwa paliwowe i integracja do układu bezzałogowego pojazdu (mini-UAV)"

Termin realizacji: od 01.12.2011 do 30.11.2014

Uczestnicy projektu

 • HyGear Fuel Cell Systems B.V. (Holandia) – koordynacja Projektu,
 • HyGear Ful Cell Systems B.V. (Holandia),
 • Adeland Ltd. (Wielka Brytania),
 • Catator AB (Szwecja),
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (Włochy),
 • EADS Deutschland GMBH (Niemcy),
 • EADS UK Ltd. (Wielka Brytania),
 • Efceco (Niemcy),
 • Survey Copter SAS (Francja),
 • The University of Birmingham (Wielka Brytania),
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Polska) - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zespół Modelowania Procesowego

Projekt S-U-A-V ma na celu projektowanie, optymalizację i budowę 100 - 200 W układu stało-tlenkowych ogniw paliwowych wraz z jego implementacją do hybrydowego systemu zasilania obejmującego stos ogniw SOFC i akumulator. Dodatkowymi elementami układu są procesor paliwa do reformowania gazu z propanu oraz inne elektryczne, mechaniczne i pomiarowe elementy układu. Wszystkie te elementy będą stanowiły składniki generatora prądu, który w pierwszej kolejności zostanie przetestowany w laboratorium, a po dalszej optymalizacji i miniaturyzacji zostanie zastosowany na platformie mini pojazdu bezzałogowego UAV. Projekt S-U-A-V ma na celu przede wszystkim zastosowanie na platformie CopterCity UAV z Surveycopter (Francja), ale będą rozpatrywane również inne opcje zastosowań (w szczególności do zasilania pojazdów latających).

Jako paliwo został wybrany propan z powodu jego doskonałej gęstości energii, niezależnie od techniki składowania, co jest problematyczne w przypadku wyboru wodoru. Spośród dostępnych ogniw paliwowych do zastosowań/analiz wybrano ogniwa stało-tlenkowe z powodu możliwości wykorzystania i konwersji mieszanin CO/H2 do postaci energii elektrycznej. Ogniwa te nie wymagają czystego wodoru, co znacząco obniża koszta przetwarzania paliwa. Projektowany generator mSOFC będzie głównie zależał od wagi i wielkości koniecznej do bezzałogowego pojazdu mini-UAV. Projekt ma na celu optymalizację czasu trwania misji, podczas gdy wydajność odgrywa w tym przypadku mniejsze znaczenie. Projekt stworzy nowe możliwości wykorzystania systemu zasilania wyposażonego w stało-tlenkowe rurowe ogniwa paliwowe również dla innych lekkich, przenośnych urządzeń.

Więcej informacji można znależć na stronie: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie