Zużyte baterie - Organizacja REBA

Logo organizacji REBA

Reba Organizacja Odzysku S.A. jest spółka wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów małogabarytowych, została założona przez pięciu największych producentów baterii obecnych na polskim rynku.

Głównym celem spółki jest doprowadzenie do stworzenia systemu zbiórki baterii o zasięgu ogólnopolskim i wysokiej efektywności. System ten powinien umożliwić przedsiębiorcom i organizacji odzysku REBA poddawanie odzyskowi - w kolejnych latach - ilości baterii, w możliwie niewielkim stopniu odbiegających od wskaźników ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 maja 2005r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych [Dz.U. Nr. 103, poz 872]

REBA odbiera i przekazuje do odzysku/recyklingu odpady o kodach:

  • 160602*- baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
  • 160603* - baterie zawierające rtęć
  • 160604- baterie alkaiczne (z wyłączeniem 160603)
  • 160605 - inne baterie i akumulatory
  • 200133* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 i 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
  • 200134 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133*
Prawie wszystko o bateriach
Ulotka o bateriach
Jakie baterie zbieramy

Więcej informacji na www.reba.com.pl