Technologia Ogniw Paliwowych

Bateria z bakterii

2016-05-13 11:34:19 Andrzej Kacprzak

Ogniwo paliwowe - obrazek

Naukowcom udało się stworzyć żywe ogniwo paliwowe - specjalnie dobrane mikroorganizmy są zdolne do gromadzenia i oddawania energii elektrycznej.

Wykorzystano fakt, że istnieją bakterie uwalniające samotne elektrony, które u większości organizmów transportowane są aż do powstania ATP, głównego źródła energii dla komórek. Pomysł na wykorzystanie tego zjawiska do stworzenia mikrobiologicznej baterii nie jest nowy - podobne projekty powstawały już w przeszłości.

Tym razem jednak naukowcom udało się opracować proces dostarczania i oddawania energii, w którym nie dochodzi do ubytku masy - do tej pory elektrony uwalniane były dzięki wchłanianiu przez bakterie substancji odżywczych. Jak łatwo się domyślić, oznaczało to konieczność ciągłego "karmienia" mikroorganizmów, które miały dostarczać elektrony.

Jak rozwiązano ten problem? Wykorzystując dwa odmienne gatunki bakterii stworzono obieg zamknięty. Mikroorganizmy pierwszego typu po dostarczeniu im energii produkowały octan, będący pożywieniem bakterii drugiego rodzaju. W praktyce pozwoliło to na opracowanie akumulatora, który podczas prowadzonych przez dwa tygodnie testów udowodnił działanie systemu.

Źródło: www.antyradio.pl

Ilość odsłon: 1000
Ilość unikalnych odsłon: 529

Powrót na strone główną